fredag 16. januar 2009

Composers in space: Lydutstilling på Lydgalleriet i Bergen. 16 jan. - 15.feb. 2009

lydg-nymusikk-plakatfin2_web_liten.jpg
Lydgalleriet presenterte en gruppeutstilling med Ny Musikks Komponistgruppe. Komponister er vant til å forholde seg til spesialiserte lokaliteter, som f.eks. konsertsalen. I en galleri-sammenheng blir helt andre sider av kunstnerskapet belyst og publikum kan bli kjent med disse unge komponistene på en ny arena. Vi har kalt utstillingen Composers in Space, med henblikk både på det å trå ut i det ukjente og den nye romligheten komponistene her må forholde seg til.
Litt om de forskjellige arbeidene:
  • Bjørn Erik Haugen har transkribert et intervju av Jean Baudrillard til piano. Et mekanisk flygel spiller av verket simultant med videoen. Baudrillard snakker om det han kaller den postmoderne regresjon av simulakra - i Haugens verk forsvinner meningen i ordene han sier, men blir til en ny opplevelse gjennom det symboltunge instrumentets klang.
  • Arnt Håkon Ånesens AORTA er en lydligjøring av det å eksistere innenfor en blodåre - selve urkraften i oss.
  • Bjørn Thomas Melhus lydsetter en hverdagslig scene - et middagsbord hvor alle objektene gir fra seg forskjellige lyder.
  • Therese Birkelund og Jørgen Karlstrøm presenterer et komposisjonsverktøy hvor publikums bevegelser transformeres til lyd. De nye komposisjonene kan publikum ta med seg som en DVD.
  • Raymond Ingar Berge har sammen med kollega Krungleviicius fulgt den myteomspunnede kunstneren og mystikeren Amund I en kort periode av hans liv og fått muligheten til å dokumentere deler av hans liv på film.
  • Henrik Marstrander har laget en modell av et utsnitt av Oslo, og lydsatt forskjellige lokaliteter. Ved hjelp av hodetelefoner kan publikum lytte til stedene.
(fra lydgalleriets programtekst - http://www.lydgalleriet.no/?p=86)

onsdag 12. november 2008

Jubileumskonsert 1978-2008
18 urfremføringer med Oslo Sinfonietta

Velkommen til konsert!
Onsdag 19. november, 19:30 - Ridehuset (vis-a-vis Gamle Logen)


Ofte handler et jubileum om bekreftelse og festivitas. Med Ny Musikk Komponistgruppe sin jubileumskonsert, ønsker vil heller å stille endel spørsmål: Hva feirer vi? Hva vil det si å være en gruppe? Hva vil det si å være komponist? Finnes det forskjeller - finnes det likheter? Hva er et verk? Hva konstituerer et verk? Hvordan kan atten komponister inngå relasjoner? Kan vi skrive sammen på et eller flere verk? Går det an å jobbe med det samme materialet? Hvem 'eier' i såfall materialet? Hvordan husker vi det som er hørt? Hvordan forvalter vi som lytter denne erindringen i møtet med noe stadig ‘nytt’?

En av hovedideene med konserten har altså vært å ikke vite når hva er når . Dette har vi gjort gjennom å få flest mulig av komponistene til å tenke og arbeide med materialet sitt i andre former enn det avsluttet hele, og overføre dette grepet på helheten gjennom å ta noen overordnede grep som kuratorer, men også ved å la Brandsegg re-komponere 'laiv' med det allerede hørte materialet.

NMK har gjennom 30 år forsøkt å støtte komponistene ved å arrangere konserter og workshops, og produsere CD-utgivelser m.m.. De siste årene har våre medlemmer hatt anledning til og skrive for bl.a. ensemble Ernst, ensemble Affinis, Trondheim Sinfonietta, Stavanger samtidsensemble. 2007 var et aktivt år med CD-utgivelsen Cirrus (på Fabra), konsert på Ultima-festivalen og to radiokonserter i forbindelse med Grieg-jubileet.Kuratorer: Bjørn Thomas Melhus, Erik Dæhlin, Julian Skar
Produsent: Ny Musikks Komponistgruppe og Oslo Sinfonietta

Hvordan kommer jeg til Ridehuset?
Ridehuset er lett tilgjengelig for brukere av hovedstadens kollektivtransport. Med beliggenhet midt i Oslo sentrum, er Ridehuset bare 10 minutters gange fra Oslo S og Stortinget T-banestasjon, samt 4 minutter fra holdeplassen Kirkegata til trikkene 12, 13 og 19. For de som kjører bil tilbyr vi gratis parkering vårt publikum på konsertkveldene.

download

onsdag 4. juni 2008

Cikada-workshop 08


Lysbildeserie

Komponister:
- Tanja Orning
- Henrik Marstrander -
- Magnar Heimdal
- Bjørn Thomas Brustad Melhus
- Bjørn Erik Haugen

tirsdag 27. mai 2008

NMK Forum: Lene Grenager presenterer seg selv og sin musikk
Lene Grenager er komponist og cellist og har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole (NMH). Hun har deltatt på kurs og seminarer med blant annet Louis Andriessen, Gerard Grisey, George Benjamin, Brian Ferneyhough, Magnus Lindberg og Iannis Xenakis. Grenager samarbeider med en rekke ensembler og enkeltmusikere, og er opptatt av at musikernes egne stemmer og valg skal prege verkene hennes samtidig som verkets kjerne er klart definert fra hennes hånd. Dette har ført til stor variasjon i notasjonsteknikker og detaljrikdom i de forskjellige partiturene. Samtidig har Grenagers eget arbeid som utøvende improvisasjonsmusiker satt sitt preg på de skrevne verkene. Hun har også samarbeidet tett med kunstnere innenfor andre disipliner som feks dansere, billedkunstnere og skuespillere.
Grenager har mottatt stipender fra blant annet Statens Kunstnerstipend og Komponistenes Vederlagsfond . I 2002 mottok hun de unges Lindemanpris. Lene Grenagers verk har blitt framført i Norden og i Tyskland og hun kringkastes jevnlig på radio. Som utøver i ensemblet SPUNK spiller hun konserter i hele Europa.