onsdag 5. desember 2007

Griegileum (Radiokonsert)

Griegileum var NMKs markering av 100-års jubileet for Griegs død. Bjørn Erik Haugen, Christian Blom, Christian Jaksjø og Erik S. Dæhlin hadde tatt utgangspunkt i lydopptak med eller av Griegs, hentet fra NRKs arkiv. Opptakene dannet grunnlag for fire elektro-akkustiske komposisjoner som ble fremført 5. og 12. des. på Musikk i brennpunktet, på P2 sammen med kommentarer og diskusjon med komponistene. Konserten 12. des ble flyttet til 19.des fordi K.H.Stockhausen døde. Vi ser frem til jubileet i 2107, og et mulig nytt samarbeid med Musikk i brennpunktet
NMK Forum: Henrik Hellstenius: Musikalske iscenesettelser
Henrik Hellstenius har de senere år arbeidet seg mot et poetisk musikalsk uttrykk hvor prosesser og spektralharmonikk er bærende pilarer. Harmonikken er ofte det som gir musikken både materiale og form, dog alltid underlagt en musikalsk/poetisk vilje. Hellstenius produksjon spenner fra kammer- til orkesterverk via elektroakustiske verk og musikk til teater, film og ballett. Hellstenius har avlagt kandidat- og diplomeksamen i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, hvor prof. Lasse Thoresen var hans lærer. Året 1992-93 tilbragte han i Paris hvor han studerte komposisjon, analyse og instrumentasjon med prof. Gérard Grisey ved Conservatoire Supérieur. Han har også studert computerstøttet komposisjon ved IRCAM. Hans verker har vært representert i inn- og utland, på musikkfestivaler som Bourges Festival for elektroakustisk musikk i Frankrike, Internasjonal Rostrum i Paris, DUT-festivalen i København, Ultima, Music Factory og Risør Kammermusikkfestival.

onsdag 17. oktober 2007


NMK Forum: Etter Ultima (paneldebatt)
Kritisk oppsummering av årets Ultimafestival. Forumet er i samarbeid med Parergon. Paneldebatten ledes av Emil Bernhardt.

mandag 8. oktober 2007

Konsert i Jacobskirken under Ultima07


NMK fortsatte sin tradisjon med en konsert under Ultima-festivalen. Konserten fant sted 9.okt i Kulturkirken Jacob. Det ble fremført 6 verk av 7 av våre medlemmer. Fire av disse var urfremføringer. Komponistene var
Arnt Håkon Ånesen: In Progress
Jan Erik Mikalsen: Folk Stories
Julian Skar/ Tanja Orning: Who's there (urfremføring)
Therese Birkelund: Fragile (u.f.)
Bjørn Erik Haugen: Make white, turn black (u.f.)
Bjørn Thomas Brustad Melhus: Krakkelering (u.f.)

Komplett program med programkommentarer og biografier for komponister og musikere (pdf) side 15


onsdag 12. september 2007

NMK Forum: H.C.Gilje presenterer seg selv og sin kunst
H.C Gilje er kunstner, bosatt i Bergen, kjent for å jobbe med installasjoner og live performances. Han jobber for tiden med å utforske hvordan audio visuell teknologi kan bli brukt til å transformere, skape, utvide og forsterke fysiske rom.