onsdag 5. desember 2007

NMK Forum: Henrik Hellstenius: Musikalske iscenesettelser
Henrik Hellstenius har de senere år arbeidet seg mot et poetisk musikalsk uttrykk hvor prosesser og spektralharmonikk er bærende pilarer. Harmonikken er ofte det som gir musikken både materiale og form, dog alltid underlagt en musikalsk/poetisk vilje. Hellstenius produksjon spenner fra kammer- til orkesterverk via elektroakustiske verk og musikk til teater, film og ballett. Hellstenius har avlagt kandidat- og diplomeksamen i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, hvor prof. Lasse Thoresen var hans lærer. Året 1992-93 tilbragte han i Paris hvor han studerte komposisjon, analyse og instrumentasjon med prof. Gérard Grisey ved Conservatoire Supérieur. Han har også studert computerstøttet komposisjon ved IRCAM. Hans verker har vært representert i inn- og utland, på musikkfestivaler som Bourges Festival for elektroakustisk musikk i Frankrike, Internasjonal Rostrum i Paris, DUT-festivalen i København, Ultima, Music Factory og Risør Kammermusikkfestival.

Ingen kommentarer: