tirsdag 27. mai 2008

NMK Forum: Lene Grenager presenterer seg selv og sin musikk
Lene Grenager er komponist og cellist og har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole (NMH). Hun har deltatt på kurs og seminarer med blant annet Louis Andriessen, Gerard Grisey, George Benjamin, Brian Ferneyhough, Magnus Lindberg og Iannis Xenakis. Grenager samarbeider med en rekke ensembler og enkeltmusikere, og er opptatt av at musikernes egne stemmer og valg skal prege verkene hennes samtidig som verkets kjerne er klart definert fra hennes hånd. Dette har ført til stor variasjon i notasjonsteknikker og detaljrikdom i de forskjellige partiturene. Samtidig har Grenagers eget arbeid som utøvende improvisasjonsmusiker satt sitt preg på de skrevne verkene. Hun har også samarbeidet tett med kunstnere innenfor andre disipliner som feks dansere, billedkunstnere og skuespillere.
Grenager har mottatt stipender fra blant annet Statens Kunstnerstipend og Komponistenes Vederlagsfond . I 2002 mottok hun de unges Lindemanpris. Lene Grenagers verk har blitt framført i Norden og i Tyskland og hun kringkastes jevnlig på radio. Som utøver i ensemblet SPUNK spiller hun konserter i hele Europa.