onsdag 12. september 2007

NMK Forum: H.C.Gilje presenterer seg selv og sin kunst
H.C Gilje er kunstner, bosatt i Bergen, kjent for å jobbe med installasjoner og live performances. Han jobber for tiden med å utforske hvordan audio visuell teknologi kan bli brukt til å transformere, skape, utvide og forsterke fysiske rom.