onsdag 12. november 2008

Jubileumskonsert 1978-2008
18 urfremføringer med Oslo Sinfonietta

Velkommen til konsert!
Onsdag 19. november, 19:30 - Ridehuset (vis-a-vis Gamle Logen)


Ofte handler et jubileum om bekreftelse og festivitas. Med Ny Musikk Komponistgruppe sin jubileumskonsert, ønsker vil heller å stille endel spørsmål: Hva feirer vi? Hva vil det si å være en gruppe? Hva vil det si å være komponist? Finnes det forskjeller - finnes det likheter? Hva er et verk? Hva konstituerer et verk? Hvordan kan atten komponister inngå relasjoner? Kan vi skrive sammen på et eller flere verk? Går det an å jobbe med det samme materialet? Hvem 'eier' i såfall materialet? Hvordan husker vi det som er hørt? Hvordan forvalter vi som lytter denne erindringen i møtet med noe stadig ‘nytt’?

En av hovedideene med konserten har altså vært å ikke vite når hva er når . Dette har vi gjort gjennom å få flest mulig av komponistene til å tenke og arbeide med materialet sitt i andre former enn det avsluttet hele, og overføre dette grepet på helheten gjennom å ta noen overordnede grep som kuratorer, men også ved å la Brandsegg re-komponere 'laiv' med det allerede hørte materialet.

NMK har gjennom 30 år forsøkt å støtte komponistene ved å arrangere konserter og workshops, og produsere CD-utgivelser m.m.. De siste årene har våre medlemmer hatt anledning til og skrive for bl.a. ensemble Ernst, ensemble Affinis, Trondheim Sinfonietta, Stavanger samtidsensemble. 2007 var et aktivt år med CD-utgivelsen Cirrus (på Fabra), konsert på Ultima-festivalen og to radiokonserter i forbindelse med Grieg-jubileet.Kuratorer: Bjørn Thomas Melhus, Erik Dæhlin, Julian Skar
Produsent: Ny Musikks Komponistgruppe og Oslo Sinfonietta

Hvordan kommer jeg til Ridehuset?
Ridehuset er lett tilgjengelig for brukere av hovedstadens kollektivtransport. Med beliggenhet midt i Oslo sentrum, er Ridehuset bare 10 minutters gange fra Oslo S og Stortinget T-banestasjon, samt 4 minutter fra holdeplassen Kirkegata til trikkene 12, 13 og 19. For de som kjører bil tilbyr vi gratis parkering vårt publikum på konsertkveldene.

download

onsdag 4. juni 2008

Cikada-workshop 08


Lysbildeserie

Komponister:
- Tanja Orning
- Henrik Marstrander -
- Magnar Heimdal
- Bjørn Thomas Brustad Melhus
- Bjørn Erik Haugen

tirsdag 27. mai 2008

NMK Forum: Lene Grenager presenterer seg selv og sin musikk
Lene Grenager er komponist og cellist og har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole (NMH). Hun har deltatt på kurs og seminarer med blant annet Louis Andriessen, Gerard Grisey, George Benjamin, Brian Ferneyhough, Magnus Lindberg og Iannis Xenakis. Grenager samarbeider med en rekke ensembler og enkeltmusikere, og er opptatt av at musikernes egne stemmer og valg skal prege verkene hennes samtidig som verkets kjerne er klart definert fra hennes hånd. Dette har ført til stor variasjon i notasjonsteknikker og detaljrikdom i de forskjellige partiturene. Samtidig har Grenagers eget arbeid som utøvende improvisasjonsmusiker satt sitt preg på de skrevne verkene. Hun har også samarbeidet tett med kunstnere innenfor andre disipliner som feks dansere, billedkunstnere og skuespillere.
Grenager har mottatt stipender fra blant annet Statens Kunstnerstipend og Komponistenes Vederlagsfond . I 2002 mottok hun de unges Lindemanpris. Lene Grenagers verk har blitt framført i Norden og i Tyskland og hun kringkastes jevnlig på radio. Som utøver i ensemblet SPUNK spiller hun konserter i hele Europa.

tirsdag 1. april 2008

NMK Forum: Anders Vinjar: Algoritmisk komposisjon
Praktisk demo: estetikk, analyse, teknikk, komposisjon av musikkstykker som baserer seg på algoritmer. Nærstudier av pionerarbeid fra 1950 til i dag. Algoritmisk komposisjon i praksis. Bruk av Lisp og Common-Music

Anders Vinjar har hatt et tett samarbeid med kunstnere, musikere og ensembler som SISU, Hilde Torgersen, Eirik Raude, Verdensteatret og Beate Grimsrud. Vinjar er blant de komponistene i Norge som sterkest har utnyttet potensialet innenfor algoritmisk komposisjon og digital lydbehandling. Han har arbeidet tett med komponister og forskere ved CCRMA (Stanford), ZKM, IRCAM og IUIC om utvikling av avansert programvare for komponister.
Vinjar studerte ved Universitetet i Oslo, Norges Musikkhøgskole og ZKM.

onsdag 12. mars 2008

NMK Forum: Christian Blom om musikk og scene
Komponisten Christian Blom har de siste årene arbeidetmed musikk for scene. Han har blandt annet samarbedet med Verdensteateret og danseren Alan Lucien Øyen. Denne kvelden vil Blom gi en introduksjon til disse arbeidene og fortelle om sine erfaringer med kollaborative arbeidsprosesser. Han vil blant annet ta for seg sitt eget prosjekt med Bergen Barokk under Borealis ifjor, Couperins hode, skulder, kne og tå, og snakke om arbeidsprosessens form, rollen som kunstner i slike sammenhenger og musikkens potensiale og plass i det tverrfaglige.