tirsdag 1. april 2008

NMK Forum: Anders Vinjar: Algoritmisk komposisjon
Praktisk demo: estetikk, analyse, teknikk, komposisjon av musikkstykker som baserer seg på algoritmer. Nærstudier av pionerarbeid fra 1950 til i dag. Algoritmisk komposisjon i praksis. Bruk av Lisp og Common-Music

Anders Vinjar har hatt et tett samarbeid med kunstnere, musikere og ensembler som SISU, Hilde Torgersen, Eirik Raude, Verdensteatret og Beate Grimsrud. Vinjar er blant de komponistene i Norge som sterkest har utnyttet potensialet innenfor algoritmisk komposisjon og digital lydbehandling. Han har arbeidet tett med komponister og forskere ved CCRMA (Stanford), ZKM, IRCAM og IUIC om utvikling av avansert programvare for komponister.
Vinjar studerte ved Universitetet i Oslo, Norges Musikkhøgskole og ZKM.

Ingen kommentarer: