fredag 16. januar 2009

Composers in space: Lydutstilling på Lydgalleriet i Bergen. 16 jan. - 15.feb. 2009

lydg-nymusikk-plakatfin2_web_liten.jpg
Lydgalleriet presenterte en gruppeutstilling med Ny Musikks Komponistgruppe. Komponister er vant til å forholde seg til spesialiserte lokaliteter, som f.eks. konsertsalen. I en galleri-sammenheng blir helt andre sider av kunstnerskapet belyst og publikum kan bli kjent med disse unge komponistene på en ny arena. Vi har kalt utstillingen Composers in Space, med henblikk både på det å trå ut i det ukjente og den nye romligheten komponistene her må forholde seg til.
Litt om de forskjellige arbeidene:
  • Bjørn Erik Haugen har transkribert et intervju av Jean Baudrillard til piano. Et mekanisk flygel spiller av verket simultant med videoen. Baudrillard snakker om det han kaller den postmoderne regresjon av simulakra - i Haugens verk forsvinner meningen i ordene han sier, men blir til en ny opplevelse gjennom det symboltunge instrumentets klang.
  • Arnt Håkon Ånesens AORTA er en lydligjøring av det å eksistere innenfor en blodåre - selve urkraften i oss.
  • Bjørn Thomas Melhus lydsetter en hverdagslig scene - et middagsbord hvor alle objektene gir fra seg forskjellige lyder.
  • Therese Birkelund og Jørgen Karlstrøm presenterer et komposisjonsverktøy hvor publikums bevegelser transformeres til lyd. De nye komposisjonene kan publikum ta med seg som en DVD.
  • Raymond Ingar Berge har sammen med kollega Krungleviicius fulgt den myteomspunnede kunstneren og mystikeren Amund I en kort periode av hans liv og fått muligheten til å dokumentere deler av hans liv på film.
  • Henrik Marstrander har laget en modell av et utsnitt av Oslo, og lydsatt forskjellige lokaliteter. Ved hjelp av hodetelefoner kan publikum lytte til stedene.
(fra lydgalleriets programtekst - http://www.lydgalleriet.no/?p=86)