onsdag 5. desember 2007

Griegileum (Radiokonsert)

Griegileum var NMKs markering av 100-års jubileet for Griegs død. Bjørn Erik Haugen, Christian Blom, Christian Jaksjø og Erik S. Dæhlin hadde tatt utgangspunkt i lydopptak med eller av Griegs, hentet fra NRKs arkiv. Opptakene dannet grunnlag for fire elektro-akkustiske komposisjoner som ble fremført 5. og 12. des. på Musikk i brennpunktet, på P2 sammen med kommentarer og diskusjon med komponistene. Konserten 12. des ble flyttet til 19.des fordi K.H.Stockhausen døde. Vi ser frem til jubileet i 2107, og et mulig nytt samarbeid med Musikk i brennpunktet

Ingen kommentarer: